کار آفرینی

شرکت بازار گستران قرن ، یک شرکت فعال در حوزه کارآفرینی است و در این حوزه تا کنون ظرفیتهای شغلی فرارانی ایجاد نموده که هر کدام در راستای تامین خواسته های عموم جامعه و تسهیل نمودن…


0 Comments1 Minute

چرا ناک

خریدهای آنلاین تکامل بسیار خوبی را  تا به امروز داشته اند وآینده بسیار خوبی در انتظار آنهاست. اینکه آیا از اپ ناک استفاده کنید یا نه سلیقه ای است ، ولی شکل و محتوای این استارتاپ…


0 Comments1 Minute

فرایند خرید و ثبت سفارس

شما با ورود به اپلیکیشن، می توانید در روز تعداد نامحدود سفارش را به ثبت برسانید. سپس موقعیت خود را ثبت کرده و با مشاهده دسته بندی ( سوپر مارکت، میوه و سبزیجات ، شیرینی و خشکبار…


0 Comments1 Minute

Make it clean and simple

Just the other day I happened to wake up early. That is unusual for an engineering student. After a long time I could witness the sunrise. I could feel the sun rays falling on my…


0 Comments5 Minutes

When you are alone

When you are alone for days or weeks at a time, you eventually become drawn to people. Talking to randos is the norm. I’ll never forget the conversation with the aquarium…


0 Comments4 Minutes

Real time design tools

Just the other day I happened to wake up early. That is unusual for an engineering student. After a long time I could witness the sunrise. I could feel the sun rays falling on my…


0 Comments4 Minutes

Stumbled the concept

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your business, and this concept of margin so eloquently captures what I had recognized had been my…


0 Comments5 Minutes

Time is passing by

Every selector has the potential to have unintended side effects by targeting unwanted elements or clashing with other selectors. More surprisingly, our selectors may even lose…


0 Comments5 Minutes

Hey DJ play that song

Many years ago, I worked for my parents who own a video production company. Because it is a family business, you inevitably end up wearing many hats and being the czar of many…


0 Comments4 Minutes

Me Myself and I

Many years ago, I worked for my parents who own a video production company. Because it is a family business, you inevitably end up wearing many hats and being the czar of many…


0 Comments4 Minutes