کارآفرینی

شرکت بازار گستران قرن ، یک شرکت فعال در حوزه کارآفرینی است و در این حوزه تا کنون ظرفیتهای شغلی فرارانی ایجاد نموده که هر کدام در راستای تامین خواسته های عموم جامعه و تسهیل نمودن انجام امور روزانه می باشد و در تعریفی کلی با در نظر گرفتن نیازهای جامعه با نگاه اشتغالزائی در جهت رفع نیازها گام بر میدارد که کاراسام ، آموت و نودینو نمونه هایی بارز از فعالیت و عملکرد این شرکت می باشد و هم اکنون ناک ( سامانه هوشمند تامین کالا ) ، مصداق بارزی از صرف فعل خواستن است.